Gæstebog

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentalbeskrivelse den 9. maj 2010

 

Her er lidt om vores oplevelser med mentalbeskrivelsen afholdt af DCK. Jeg deltog om søndagen med Lassies Glowing Ginger, og hun var på det tidspunkt ca. 1 år og 8 måneder. Det er jo svært at huske helt hvordan det gik. Så denne beskrivelse er ud fra den video som blev optaget!

Kontakt

I den første øvelse gik Ginger i udstrakt snor ud til gruppen, som vi lige skulle gå ind i gennem, så hun vidste hvor gruppen var. Bagefter gik vi over til testeren og stillede os tæt foran hende. Ginger snuste ret hurtigt til hende, og så snakkede os 2 benede lidt sammen. Derefter gik testeren med Ginger i snor væk fra mig. Ginger fulgte ivrigt med og med logrende hale…jeg tror nærmest, at hun gik lineføring med hendeJ

 

Da testeren satte sig ned for at snakke med Ginger, så snuser Ginger meget intenst til hende. Men da en anden rækker mig ”legetøjet/kluden”, så kommer hun lige i tanke om mig og vender sig og kikker på mig. Ginger lader naturligvis testeren røre hende over alt, men Gingers opmærksomhed er 100 % rettet mod mig, selv om hun logret lidt med halen…men jeg står jo står og gemmer noget på ryggen! Det har hun nemlig helt styr på.

Leg

De kommer så tilbage mod mig, og da testeren stiller sig lidt væk fra mig og slipper snoren, så løber Ginger i fuld fart over til…..gruppen!!!!!! Ja, så fandt jeg da ud af, hvem hun mente var de vigtigsteJ

 

Hun kommer selvfølgelig straks, da jeg kalder på hende og så kaster jeg kluden til testeren…uhhh en sjov leg. Ginger hoppede og sprang efter den, og da testeren kastede den ud til siden, så sprang hun ud og tog den og legede med den, men kom pænt over til testeren med den, da hun kaldte.

 

Det gentog sig ved 2. kast…bortset fra, at Ginger løb direkte til testeren denne gang. 3. gang var lidt en blanding af de 2 første.

 

Så skulle testeren lege med Ginger og det gik rigtig fint…bortset fra, at Ginger næsten med det sammen fik foden ind i kluden og der sad foden så fast i ca. 10 sekunder, mens de stadig legede videre…dog var Ginger nu kun på 3 benJ

Men så stoppede testeren lige op, så hun kunne få benet ud. Men hun synes alligevel, at det var en herlig leg, og hun rusker kluden og trak så meget i den, så hun vandt denJ Jeg hørte beskriveren spørge, om hun hvor meget hun egentlig trak, og svaret var, at hun trak til.

Jagt

Så kom vi til haren/jagten, som er en hvid klud som blev trukket i zig zag over plænen. Ginger startede hver gang, men var ikke synderlig interesseret i selve kluden. Men begge gang løb hun i stedet over hvor vi lige havde leget med kluden…for måske lå den der stadig!!

Aktivitetsniveau

Så skulle vi stå helt stille i 3 minutter, hvor jeg bare skulle stå og glo, mens de så på hvordan Ginger håndterede det.

 

Hun startede med at snuse lidt rundt omkring og ca. ½ vejs gennem, så begyndte nogle hunde at gø og dem stod hun og kikkede efter. Bagefter begyndte hun at gå lidt rundt og peb lidt. Hen mod slutningen satte hun sig og kikkede på gruppen.

 

Hun var faktisk mere rolig end jeg havde forventet. Hende som ellers godt kan lide at gø, når der sker for lidt! Men ikke her!

Overraskelsen/bevægelsen (kedeldragten)

Så kom vi til stien, hvor vi går tur og så springer der lige pludselig en kedeldragt op…lige foran os.

Ginger undveg, men fortsætter med at kikke på den, så hun sprang nærmest lidt til siden og ind i mig. Hun nærmede sig selv dragten 3 gange, hvor hun næsten var helt henne ved dragten den 3. gang.

 

Det foregår efter et bestemt tidsinterval, så jeg blev bedt om at gå ½ hen til dragten og Ginger begyndte at hoppe lidt op af mig. Så gik jeg helt hen til dragten og så listede hun sig frem og hilste/snuste til dragten.

 

Sjovt at se hvordan hendes forsigtige logren med halen ændrede sig, for lige så snart hun snuste til dragten, så blev det en glad logren.

 

Men som testerne sagde, at det var tydeligt at hun var en ung hund, som lige manglede den sidste tro på sig selv…før hun kunne fuldføre sådan en opgave. Derfor prøvede hun flere gange, men manglede lige det sidste hår på brystet for at kunne fuldføre!

 

Afreaktionen var rigtig fin….hun var helt ligeglad med dragten nu. Faktisk så ligeglad så hun, da vi gik for 3. gang, begyndte at hoppe op af mig og til sidst begyndte hun at bide mig i benene. Bølle!!

 

I nogle tilfælde kunne det, at hun hoppede op også være blevet tolket, som om hun var usikker….men det var hun i hvert fald ikke. Tværtimod!!

Lyd

Så kom vi til lyden, hvor man trække en kæde over en metalplade, når vi er lige ved siden af.

 

Da det blev vores tur, så gik vi forbi som vi skulle. Det pudsige var, at der kom en lille lyd fra kæden…før den rigtig larmede. Det hørte jeg mens vi var i gang, og det kunne jeg så også se/høre på videoen.

 

Nå, men Ginger går faktisk hen mod pladen mens den stadig larmer og når næsten helt hen…men igen bliver hun lidt usikker og går tilbage til mig, og gøer af larmen. Da jeg går ½ vejs hen mod pladen følger hun lidt tøvende efter, og kradser mig lidt på benene.

 

Da jeg går helt hen til pladen, så kommer hun ret hurtigt efter og snuser til pladen, selv om hun stadig har en ret lav kropsholdning. Så bliver pladen undersøgt fra flere kanter.

 

Afreaktionen er ikke helt så god som ved kedeldragten. Hun er helt bevidst om hvor pladen er og skifter de fleste af gangene om til den anden side. Men hun går dog med høj logrende hale og ser bestemt ikke ked ud af det.

 

Det pudsige var så, at så tolkede de som om hun reagerede mere og mere. Men det gjorde hun altså ikke iflg. videoen. Den sidste gang var hun helt sikkert mindst påvirket. Men det er korrekt, at hun reagerede.

Spøgelserne/revir

Så nåede vi frem til de to spøgelse som langsomt kommer frem fra skoven.

Ginger stiller sig straks om foran mig, ca. 1 meter foran og kikker interesseret på de to spøgelser, da de kommer frem.

 

På et tidspunkt bliver hun dog lidt usikker og går lige en tur rundt om mig, og havner på den anden side…i en kortere line, da den jo nu også er rundt om mig. Der står hun lidt mens de stille og roligt kommer nærmere.

 

Så går hun tilbage på den anden side og stiller sig igen foran mig. Hun er helt sikkert meget opmærksom på de to spøgelser.

 

Så løber hun i en ½ bue rundt om det ene spøgelse, så retur omkring mig og så over mod det andet spøgelse. Så fortsætter hun mod det første igen. Og da jeg så går ½ vejs hen mod spøgelse 1, så går hun hen og snuser….og jeg roser hende. Så bliver hætten og dragten fjernet fra spøgelse, og så bliver Ginger bare så glad og fjantet og løber omkring og logre vildt med halen.

 

Så løber hun faktisk i stor fart og med logrende hale over mod det andet spøgelse…..men dog ikke så tæt så hun rører ved hende. Så løber hun glad og i fuld fart retur til mig og spøgelse 1.

 

Men så står hun og snuser til spøgelse 1, som så vender sig om for at virke neutral/passiv. Men så blev spøgelset lige pludselig til en figurant og Ginger begyndte at gø af hende. Da dette moment også kører på tid, så blev jeg bedt om at gå ½ vejs over mod 2. spøgelse…og i mens gøer Ginger stadig. Så skal jeg gå helt ind foran spøgelse 2 og først da jeg når helt ind foran hende, så overvinder nysgerrigheden altså Ginger, og hun løber i fuld fart over til mig og sætter stort set med det samme næsen på spøgelset, og jeg roser hende. Dygtig pige!

 

Ret sjovt at se for det var helt sikkert træningen som kom i vejen for mentalbeskrivelsen. Dvs. at hun fik faktisk et dårligere resultat på spøgelse nr. 2….fordi hun gik i træningsmode. Faktisk er jeg ret sikker på, at hun havde styr på spøgelset allerede lige efter nr. 1, for hun løber en hurtig tur næsten helt over til spøgelse nr. 2, og løber så glad og fjantet tilbage til nr. 1. Men jeg er stort set sikker på, at hun lige skulle kontrollere om der også var et mennesker derinde, og det var der jo. Så fjantede hun videre igen!

 

Men de må jo ikke tolke, så derfor må de beskrive det de ser. Men det viser bare, at det er ikke nok at se sådan et skema…man skal selv se testen.

 

Skarp lyd

Jeg starter med at lege med Ginger, og hun slipper kluden i et brøkdel af et sekund og kikker, da skuddet falder, men leger straks videre. Ved 2. skud holder hun ikke fast i kluden, da skuddet lyder, og hun kikker igen i et brøkdel af et sekund og genoptager straks legen, og leger videre til vi bliver afbrudt.

 

Ved 3. skud står vi helt stille da skuddet falder, og hun står stille og vender hovedet da skuddet falder, og står efterfølgende og kikker i retningen af, hvor skuddet kom fra. Efter et stykke tid, så hopper hun logrende op af mig og fjoller.

 

Ved det 4. skud kikker står hun nærmest med ryggen til og vender sig hurtigt mod skuddet og står et stykke tid med siden til og kikker.

 

Mentalbeskrivelsesskemaet

Det der er skrevet med rødt er Colliens ønskeprofil og det med grå baggrund er Gingers resultat!

I punkt 7C fik hun en 4 ved det første spøgelse, og 3 i den anden, men det var forbi at spøgelset blev til en figurant, og Ginger begyndte at gø af hende. Så derfor holdt hun slet ikke øje med mig før hun lige pludselig løb over til spøgelset og hilste på!

 

Dansk Kennel Klubs Mentalbeskrivelse ©
Arrangerende Dansk Collie Klub DKK reg. nr.: DK19162/2008
specialklub:
Ejers navn: Helle Heidi Jensen Testdato/sted: 09-05-2010
Hund navn: Lassies Glowing Ginger Teamleder: Helle Mulvad
(stambogsnavn)
Race: Collie Mentalbeskriver:  
TESTMODEL:   1 2 3 4 5
1a Kontakt   Afviser kontakt, knurrer og/eller bidforsøg Undviger kontakt           - kryber og trækker sig Accepterer kontakt       - er helt uengageret      - trækker sig ikke  Tager selvstændig kontakt eller når føreren tager kontakt. Balanceret  Påtrængende kontakt   - anledning mangler      - kan evt hoppe og gø
1b Håndtering   Vil ikke følge med Følger med et stykke.    Evt. i fuld line væk fra TL Følger modvilligt med hele vejen Følger med uden besvær Følger villigt med
1c Håndtering   Flugtforsøg / kraf­tig trueadfærd Kraftige unddragelser / trusler Unddrager sig aktiv håndtering, ingen true­adfærd Lader sig håndtere            Lader sig villigt håndtere
2a Leg        Leger ikke Leger ikke               Viser interesse Leger – starter lang­somt Bliver aktiv Leger aktivt                 Starter hurtigt Leger meget aktivt. Starter hurtigt. Svær at afbryde
2b Leg                 greb   Griber ikke Griber ikke straks           Snuser først på objektet Griber forsigtigt eller nipper i objektet Griber med hele munden, tager fat      Griber straks - målbevidst
2c Leg                træk              – kampleg   Tager ikke fat Holder forsigtigt fast Slipper og / eller trækker ikke Holder fast. Trækker en del. Slipper evt. og tager fat igen Tager straks fat og holder fast. Rusker og trækker til TL slipper                            Hugger direkte fat og hol­der fast. Rusker og trækker til TL slipper Rusker efter TL slipper                          
3a Jagt              fart   Starter ikke                     Starter, men afbryder     Fuldfører ikke Når frem. Starter langsomt. Farten øges under forløbet                         Starter og fuldfører med høj fart Starter med meget høj fart Løber mere end 2 m forbi
      1 q                     2 q   1 q                     2 q   1 q                    2 q   1 q                      2 q
3b Jagt                 fangst Overser bevidst.          Når ikke frem til byttet           Tager ikke byttet          Snuser ikke til byttet Tager ikke byttet, men snuser til byttet Tager byttet tøvende Tager byttet straks       Målbevidst
    1 q                     2 q   1 q                     2 q   1 q                     2 q   1 q                    2 q   1 q                      2 q
4 Aktivitets- niveau   Inaktiv                           - Uinteresseret Opmærksom                 - Står, sidder eller ligger Går rundt. Evt snuser, spiser græs eller bider i pinde under forløbet Skifter hurtigt aktivitet, graver, bider i pinde, springer op Skifter meget hurtigt mellem aktiviteterne.      Piber, gør, trækker i linen
5a Bevægelse   – skræk      Stopper - kort stop. Ingen undvigelser Stopper og dukker sig Undvigemanøvre (uden at vende sig bort) Flygter højst 5 meter    (vender sig bort) Flygter mere end 5 meter
5b Bevægelse Ingen trueadfærd Én eller to trussels­handlinger Mere end to trussels­handlinger eller vedvarende trusler Mange eller vedvarende trusler med angreb Kraftig trueadfærd med direkte angreb
  trusler/
aggressivitet
5c Bevægelse  – nysgerrighed   Går frem til dukken, når dukken er lagt ned         Går ikke frem Går frem til dukken, når føreren taler til dukken Går frem til dukken, når føreren står ved dukken Går frem til dukken, når føreren er gået halvt frem Går frem uden hjælp, evt med lav kropsholdning
5d Bevægelse  – afreaktion Ingen undvige­manøvre Går i lille bue 1. gang    Ser til siden 2. gang    Ingen reaktion 3. gang Går i bue 1. gang         Går i lille bue 2. gang     Ser til siden 3. gang Strakt line væk fra dukken 1. gang               Går i bue 2. og 3. gang Strakt line væk fra dukken mindst to gange
6a Lyd              skræk   Stopper - kort stop.    Ingen undvigelser Stopper og dukker sig Undvigemanøvre (uden at vende sig bort) Flygter højst 5 meter  (vender sig bort) Flygter mere end 5 meter
6b Lyd            –nysgerrighed          Går frem til pladen, når føreren rører ved pladen. / Går ikke frem Går frem til pladen, når føreren taler til pladen Går frem til pladen, når føreren står ved pladen Går frem til pladen, når føreren er gået halvt frem Går frem uden hjælp, evt med lav kropsholdning
6c  Lyd             – afreaktion   Ingen undvige­manøvre Går i lille bue 1. gang    Ser til siden 2. gang    Ingen reaktion 3. gang Går i bue 1. gang         Går i lille bue 2. gang     Ser til siden 3. gang Strakt line væk fra pladen 1. gang              Går i bue 2. og 3. gang Strakt line væk fra pladen mindst to gange
7a Revir          – skræk   Viser ingen flugt­tendenser Én eller to flugt­handlinger Skifter mellem begyndende flugt og kontrol Flugt eller afbrudt flugt efter momentets første tredjedel Flygter i linens længde i momentets første tredjedel
7b Revir            trusler/         aggressivitet   Ingen trueadfærd Én eller to trussels­hand­linger i en del eller hele forløbet Mere end to eller ved­varende trusler i en del af forløbet Mange eller vedvarende trusler med angreb efter den halve afstand Kraftig trueadfærd med angreb i hele forløbet
7c Revir             – Nysgerrig-hed/afreaktion Går frem til figuranten, når figuranten er demaskeret                    Kommer ikke frem Går frem til figuranten, når fører taler til figuranten Går frem til figuranten, når fører står ved figuranten Går frem til figuranten, når fører er gået halv frem mod figuranten Går frem til figuranten uden hjælp, evt. med lav kropsholdning
    1 q                     2 q   1 q                     2 q   1 q                  X2 q  1 qX              2 q    1 q                     2 q
8 Skarp lyd   Viser sig ikke berørt. Hurtig kontrol, siden uberørt Reaktionen forsvinder efter de første skarpe lyde.                         Afbryder, men genop-tager tidligere aktivitet Tilbageværende uro efter flere skarpe lyde. Kan ikke genoptage tidligere aktivitet Viser stigende flugt­tendenser efter hver skarp lyd både ved aktivitet og passivitet Flygter under aktivitet   Forlader evt. pladsen

Diagrammer

Her er 2 diagrammer som jeg lavede i forbindelse med mentalbeskrivelsen! Den røde streg er Ginger, og den blå er Colliens ønskeprofil.

 

Husk man kan ikke kun se skemaerne uden at kende til beskrivelsesskemaet. For i nogle tilfælde er det måske godt at have fået mindre end raceprofilen og i andre tilfælde er det godt at have fået mere end raceprofilen.

 

 

 

 

 

Så er vi klar og Ginger vil gerne hilse på flokken                   Og så er det tid til at hilse på testeren.

Leg med kluden og det kan Ginger rigtig godt lide!

Jubiii hvor er det bare sjovt.                                              Så skal vi stå og lave ingen ting.

Hov der er vist nogle hunde der gøer!                                 Her går vi forbi kedeldragten!

Ginger går bare forbi med rigtig glad hale!                          Min super hundepige!

Så når vi til lyder og her går det også fint!

Skud                                                                              Her får lige lidt at vide om hvordan det gik!

Konklusionen fra testeren var ved gennemgangen til sidst ”Alt i alt en lækker lille hund”! Og der kan man jo kun give hende retJ

 

 

Tilbage til forsiden